O obci Čelistná

Obec Čelistná se nachází v malém úvalu v nadmořské výšce 585 metrů. Geograficky leží v západní části Českomoravské vrchoviny 9 km jižně od města Pelhřimov. Sousední obce jsou Rynárec, Libkova Voda, Vlásenice-Drbohlavy, Mezná a Vratišov. V Pelhřimově sídlí region Pelhřimovsko - Jih kam patříme. 

Obec Čelistná
Obec Čelistná
Obec Čelistná

Obec má v současnosti 102 obyvatel, 28 popisných čísel, devítičlenné zastupitelstvo. Obecní úřad sídlí v nové budově vybudované v roce 1995, je to víceúčelové zařízení v obci. V této budově sídlí obecní úřad v zasedací místnosti a dále je zde menší sál, pivnice, obchod a příslušenství vše toto slouží pro širší veřejné využití. Součástí budovy jsou skladové prostory, které jsou pronajímány, opravená stáj která slouží při různých akcí k prodeji občerstvení a posezení.

Obec Čelistná
Obec Čelistná
Obec Čelistná

V roce 2004 byl uskutečněn sraz rodáků v obci, kam byli pozvání všichni rodáci.Po mši, která byla u kapličky pokračoval další program na dvoře víceúčelového zařízení projevem starosty, vystoupení dětí ze základní školy v Rynárci, slečny Pechové s dětmi a k tomu všemu nám vyhrávala dechová hudba.Večerní program pokračoval v sále a protáhl se až do ranních hodin. 

Obec Čelistná
Obec Čelistná
Obec Čelistná

V současné době má obec nový společný vodovod s obcí Mezná, byly vybudovány nové chodníky ze zámkové dlažby. Opraveny místní komunikace balenou drtí. 

Obec Čelistná
Obec Čelistná

V roce 2005 bylo započato s úpravami dětského koutku, kde zatím máme pískoviště a skluzavku.

V loňském roce bylo započato s realizací dětského sportoviště. Po odkoupení pozemku byly provedeny terénní úpravy, odvodnění a zpevnění povrchu, který v současné době slouží svému účelu. V srpnu letošního roku zde proběhl turnaj v nohejbalu za účasti 8 družstev ze sousedních obcí. V dalších letech počítáme se zakoupením dalšího vybavení dětského koutku a sportoviště.


STAROSTA

Luboš Kumžák
Telefon: +420 703 855 757
Email: starosta@celistna.cz


MÍSTOSTAROSTA

Mgr. Jiří Bartoška
Telefon: +420 606 410 146


ÚŘEDNÍ HODINY

Po telefonické domluvě.